Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie


Rys historyczny:

Ośrodek mieści się na plebanii parafialnej w dawnym mieszkaniu Ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęcie gromadzenia i zabezpieczenia spuścizny Ks. Jerzego miało miejsce w listopadzie 1984, z inicjatywy Ks. prałata Teofila Boguckiego - ówczesnego proboszcza parafii i duchowego Ojca Błogosławionego.

Przejęcie spuścizny aktowej i jej zabezpieczenie stało się początkiem działania Archiwum Ks. Jerzego Popiełuszki, które stopniowo poszerzało zasoby o dokumentację ilustrującą kult męczennika. Z czasem w Archiwum znalazła się pełna dokumentacja dotycząca procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego.

W 2011 roku dekretem Kard. Kazimierza Nycza archiwum zostało przekształcone w Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Zadania Ośrodka:

Przede wszystkim: gromadzenie, opracowywanie - porządkowanie i ewidencjonowanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji do badań naukowych.

Dostępne archiwa:

W skład zasobu archiwalnego Ośrodka należą następujące zespoły i zbiory archiwalne:

  • Urząd Postulacji i Beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki z lat (1947 – 1994) i 1995 – 2008
  • Archiwum Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1947 do 2017 r. (zbiór archiwalny)
  • Spuścizna aktowa Ks. prałata Teofila Boguckiego.
  • Depozyt Kurii Metropolitalnej Warszawskiej - dotyczący wydawanych relikwii Błogosławionego dla placówek kościelnych w Polsce i w świecie. - Zasób archiwalny ilustrowany jest przez dokumentację tradycyjną (maszynopisy, rękopisy, druki, kserokopie) i przez dokumentację cyfrową (fotografie, filmy, kasety magnetofonowe, nagrania - CD, DVD).
  • Ośrodek gromadzi również wydawnictwa dotyczące publikacji homilii, wywiadów, zapisków i korespondencji Ks. Jerzego oraz publikuje opracowania dotyczące jego działalności i jego kultu. Gromadzi też wydawnictwa z historii Polski i historii Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.

Zasób archiwalny jest udostępniany:

  • do celów naukowo-badawczych (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie) oraz do opracowań referatów i wystąpień na sympozjach i konferencjach naukowych, do publikacji książkowych i artykułów prasowych;
  • do wystaw organizowanych, m.in. przez Ośrodek, Sejm i Senat, IPN, NSZZ Solidarność, parafie, szkoły im. Bł. Ks. Jerzego, ośrodki administracji terenowej.

Ośrodek przeprowadza kwerendy na rzecz:

  • prasy, radia i telewizji oraz dla producentów filmów dokumentalnych i fabularnych.

Ośrodek jest czynny w poniedziałki w godzinach 10:00 – 14:00 i w środy w godzinach 10:00 – 16:00

Kontakt telefoniczny: 22 839 32 08

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o wolontariat i utrzymuje się dzięki wsparciu społecznemu. Jego prace można wesprzeć, przesyłając środki na konto bankowe:

Konto bankowe parafii Św. Stanisława Kostki:

Bank Zachodni WBK S.A.

69 1090 1030 0000 0000 0403 8331

(Ośrodek Dokumentacji Bł. Ks. Jerzego)

Kazania bł. ks. Jerzego

Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki

24 czerwca 1984 r

29 maja 1983 r. Homilia

27 maja 1984 r.

27 czerwca 1982 r

30 maja 1982 r